Miljö

Miljötänkande är viktigt

...tycker vi, därför tar vi aktivt ansvar för miljö i allt från val av leverantörer till slutresultat.

Detta uppnår vi genom:

  • ett nära samarbete med vår huvudleverantör Nordsjö, som lagt ned många forskningstimmar på att ta fram målningssystem som uppfyller dina och våra krav på hållfasthet och appliceringsegenskaper med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • att värna om målarens hälsa och välbefinnande, där en anpassning skett på senare tid från lösningsmedelburna till vattenburna färger.
  • omhändertagande av tomemballage och installationsspill vid läggning av golv för återvinning och källsortering.

En ständig utveckling pågår för att skona vår miljö, vi är med i den!

Miljö